Wdrożenie innowacji procesowych oraz produktowych w firmie K.Team Grzegorz Kostka

Firma K.TEAM Grzegorz Kostka zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie innowacji procesowych oraz produktowych w firmie K.Team Grzegorz Kostka”.

Głównym celem przedmiotowego projektu jest wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa w dwóch głównych obszarach działalności firmy. Obszary te to działalność serwisu samochodowego oraz działalność produkcyjna – regeneracja tylnych belek do aut francuskich.

Efektem realizacji projektu będzie zakup maszyn/urządzeń, dzięki którym wprowadzona zostanie innowacja produktowa i procesowa w firmie.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 121 969,10 zł. z czego 276 151,00 zł. stanowi wkład Funduszy Europejskich.